Geografische informatie

Diensten

Geografische informatie

FME-oplossingen op maat

Nordend presenteert met trots het FME-softwarepakket, de gouden standaard voor de transformatie en integratie van ruimtelijke gegevens. FME is geschikt voor een groot aantal professionals, van geospatiale analisten tot IT-experts, en biedt een uitgebreide oplossing voor uitdagingen op het gebied van gegevensintegratie.

Ons aanbod omvat FME Form voor het ontwikkelen van gegevenstransformatieprocessen, FME Flow voor het automatiseren van gegevensintegratie en FME Flow Hosted, een combinatie van automatisering en de flexibiliteit van cloudservices. Als erkend wederverkoper van FME biedt Nordend deskundige begeleiding, kwaliteitstraining, niet-aflatende ondersteuning en oplossingen op maat om te voldoen aan jouw unieke gegevensbehoeften.

Ons team doet er alles aan om organisaties te helpen die gegevensintegratie gebruiken om hun bedrijf vooruit te helpen met behulp van FME-oplossingen.

Informatiemodel Kabels en Leidingen

KLIP & IMKL

KLIP (Kabel- en Leidinginformatieportaal) is het online platform in Vlaanderen bedoeld om schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen te voorkomen. Het werkt als een CBYD-systeem (Call Before You Dig). Wanneer particulieren of bedrijven van plan zijn graafwerkzaamheden uit te voeren, moeten ze hun graafplannen indienen bij KLIP.

IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen) is een gestandaardiseerd informatiemodel voor de weergave van ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, dat in België en Nederland wordt gebruikt. Het bevordert de veiligheid en vermindert het risico op storingen door nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit en telecommunicatie nauwkeurig in kaart te brengen.

Als essentieel onderdeel van GIS (geografische informatiesystemen) koppelt IMKL fysieke objecten aan hun geospatiale informatie, waardoor ondergrondse infrastructuur gedetailleerd en nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Het ondersteunt geospatiale activiteiten zoals locatiegebaseerde zoekopdrachten, identificatie van ruimtelijke relaties en ruimtelijke analyse.

IMKL is gebaseerd op internationale standaarden zoals INSPIRE en afgestemd op Belgische en Nederlandse modellen, en zorgt zo voor interoperabiliteit met andere geospatiale datasystemen. Het vormt de spil tussen fysieke infrastructuur en digitale geografische gegevens en maakt efficiënt gegevensbeheer en effectieve besluitvorming mogelijk.

Object Type Libraries

OTL

Een Object Type Library (OTL) is een verzameling assettypes die in verschillende toepassingen worden gebruikt voor een consistent begrip en gebruik van gegevens. OTL’s standaardiseren entiteiten uit de fysieke wereld, zoals geografische of geospatiale gegevens. Denk maar aan locaties, stadsgrenzen of de coördinaten van een bosbrand.

Die standaarden zijn cruciaal voor toepassingen zoals kaartsoftware, instrumenten voor stedenbouw of rampenbestrijdingssystemen, zodat ze de gegevens nauwkeurig en ondubbelzinnig kunnen interpreteren en gebruiken. OTL’s spelen een belangrijke rol in technologieën voor geografische informatiesystemen (GIS) door een uniforme methode te bieden voor het beschrijven en verwerken van geospatiale gegevens.

Ze bevorderen ook de interoperabiliteit van gegevens tussen verschillende systemen, zodat gegevens efficiënt kunnen worden gedeeld en er vlot kan worden samengewerkt. Daarom zijn OTL’s essentieel voor het behoud van consistentie, nauwkeurigheid en duidelijkheid in het beheer, de interpretatie en de interoperabiliteit van geospatiale gegevens op meerdere platforms.

Uiteenlopende gebruikers

GIS

Geografische informatiesystemen (GIS) bieden eindeloze mogelijkheden, van gegevensvisualisatie, ruimtelijke analyse en gegevensbeheer tot trendvoorspelling en geïnformeerde besluitvorming. Naarmate samenlevingen complexer worden en steeds meer door gegevens worden aangestuurd, zullen het belang en de mogelijkheden van GIS toenemen.

Er worden twee soorten gegevens gebruikt: ruimtelijke gegevens die fysieke locaties vertegenwoordigen en attribuutgegevens die extra details over die geografische elementen verschaffen. GIS helpt bij het opslaan, ophalen, beheren, weergeven en analyseren van geospatiale gegevens, waardoor een gedetailleerd inzicht in situaties ter plaatse en betere besluitvorming mogelijk worden.

De kracht van het systeem ligt in het omzetten van ruwe gegevens in waardevolle inzichten, het bieden van geavanceerde analyses en het maken van visueel aantrekkelijke kaarten voor eenvoudig begrip.

Sectoroverschrijdende toepassingen

Geospatiale oplossingen van Nordend

Geospatiale gegevens of geografische informatie zijn een type gegevens die de locatie en kenmerken van natuurlijke of aangelegde elementen op aarde identificeren. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, zoals punten, lijnen, veelhoeken, en kunnen eenvoudige coördinaten weergeven of complexe structuren zoals het transportnetwerk van een land.

Wanneer deze gegevens in een geografisch informatiesysteem (GIS) worden ingevoerd, kunnen gebruikers ze visualiseren, manipuleren en analyseren om kaarten en modellen te maken en voorspellende modellen uit te voeren. Ze zijn essentieel in besluitvormingsprocessen op tal van gebieden, waaronder stedenbouw, rampenbeheer, navigatie, milieubeheer en volksgezondheid.

Door gebruik te maken van geospatiale gegevens met behulp van Nordend kunnen besluitvormingsprocessen vlotter verlopen en wordt een efficiënt beheer van hulpbronnen mogelijk voor bedrijven en particulieren.

Red Academy
Meer FME-kennis

Red Academy

Nordend maakt sinds 2023 deel uit van de RED Academy. Het doel van dit Nederlandstalige platform is op een concrete manier de kennis over FME uit te breiden, door die te delen tussen gebruikers. We komen met een oplossing die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht organisatie of niveau.

Sinds 2019 gebruiken we onze FME-ervaring om tientallen FME-gebruikers van alle niveaus op te leiden tot experts op het gebied van datatransformatie en -automatisering. Nu gaan we verder dan training en komen we met een complete oplossing die jouw FME-gebruik verder ondersteunt.