Casestudie

District09

Casestudie District09

District09 standaardiseert en beveiligt GIS-omgeving

Meer doen met de beschikbare data en die data nog beter beveiligen. Om die dubbele uitdaging tot een goed einde te brengen, besloot het GIS-team van District09 de hulp in te roepen van een vertrouwde technologiepartner. Samen met FME-specialist Nordend brachten ze meer structuur en standaardisering aan in het beheer van hun IT-omgeving. Tegelijk krikten ze de governance en de beveiliging van die omgeving gevoelig op.

Digipolis is sinds 2003 ICT partner van Groep Gent en partnerorganisaties. Sinds 2021 onder de naam District09. Niet alleen de Stad Gent, ook de Gentenaars zelf kunnen rekenen op de diensten van dit autonome gemeentebedrijf. District09 heeft daarvoor een 270 medewerkers in dienst.

‘Wat wij nodig hadden, was een stevig kader om onze operationele of digitale uitdagingen systematisch aan te pakken. Samen met Nordend hebben we met dat nieuwe kader een fundament gelegd waarop we nu verder bouwen.’

Francis Vanden Bulcke, Technisch Applicatiespecialist GIS bij District09

GIS-team beheert geodata met FME

Het GIS-team van District09 beheert tal van IT-omgevingen en -toepassingen die gebruikmaken van ruimtelijke data. Dat kunnen externe toepassingen zijn, zoals burgerportalen, maar ook interne toepassingen die de ambtenaren binnen de verschillende stadsdiensten aanwenden voor hun werk, bijvoorbeeld voor het beheer van het openbaar domein.

Om die ruimtelijke data op een eenvoudige manier te converteren naar andere formaten en snel te kunnen delen of analyseren ter ondersteuning van de beleidsvorming, maakt het team gebruik van FME-technologie, ontwikkeld door Safe Software. Zo werken ze onder meer met FME Form en FME Flow, het vroegere FME Desktop en FME Server.

Nood aan structureel kader

Op een gegeven moment stelde het GIS-team vast dat populariteit van FME en diverse werkwijzen maar schaalbaar zou blijven via standaardisatie van het gebruik. Er was dus niet enkel nood aan het standaardiseren, maar ook aan het afschermen van data per departement.

“Helaas bleek het uitdagend om de beveiliging aan te passen,” zegt Francis Vanden Bulcke, Technisch Applicatiespecialist GIS bij District09. “Dit kwam doordat we niet precies wisten welke impact onze aanpassingen zouden hebben op de vele FME Workspaces die in de loop der tijd waren gemaakt – meer dan 500 in totaal! Het was dus geen kwestie van even snel tussendoor iets wijzigen. Wat we nodig hadden, was een robuust kader om deze problemen op een gestructureerde manier aan te pakken.”

Beleid en beveiliging verzoenen

Dat de nood aan zo’n kader voor IT-governance steeds groeide, schrijft District09 toe aan twee belangrijke trends. GIS Expert Michaël Ferré: “Enerzijds heeft Stad Gent de ambitie om zijn beleid zo sterk mogelijk te ondersteunen met feitelijke informatie, onderzoeken en analyses, om zo heel datagedreven beslissingen te nemen.”

“Anderzijds leven we in een tijd waarin de securityvereisten alsmaar strikter worden. Die twee bredere trends moeten wij in ons IT-beheer zien te verzoenen. We moeten met andere woorden steeds meer datagedreven beleid mogelijk maken zonder op de beveiliging in te boeten. Dat vereist een centrale coördinatie en een aangepast governance-kader.”

‘De manier waarop we met Nordend samenwerken, is professioneel maar ook heel menselijk: een mix die perfect aansluit bij onze eigen werkcultuur. Dat wij dezelfde werkethiek delen met Nordend, vonden wij een goede basis om op verder te werken.’

Michaël Ferré, GIS Expert bij District09

Culturele fit

Om dat nieuwe kader te kunnen scheppen, besloten de GIS-verantwoordelijken een vertrouwde technologiepartner bij hun project te betrekken. “We hadden al goede ervaringen met Nordend bij de uitvoering van eerdere opdrachten. Daardoor kenden we elkaar al. En belangrijker nog: we kenden elkaars werkwijze”, verklaart Michaël Ferré.

“De manier waarop we met Nordend samenwerken, is altijd professioneel maar ook heel menselijk: een mix die perfect aansluit bij onze eigen werkcultuur. Uiteindelijk werken wij voor burgers. Anders gezegd: voor mensen, die allemaal een verschillend verhaal hebben. Dat wij dezelfde werkethiek delen met Nordend, vonden wij een goede basis om op verder te werken.”

Inventariseren en brainstormen

Francis Vanden Bulcke prijst dan weer het uitgesproken creatieve karakter van de samenwerking. “In een eerste fase hebben we alles geïnventariseerd wat er op dat moment al bij ons liep. Die berg aan informatie zat verspreid over ontelbaar veel Excel-sheets. Zo kregen we een duidelijk overzicht van waar we stonden en konden we ons ook een beter beeld vormen van waar we naartoe moesten met het FME platform. Langzaam maar zeker stemden we FME en de IT-omgeving weer beter af op elkaar.”

In een volgende fase zetten beide partijen zich samen aan het brainstormen over hoe ze daar het best konden geraken. “Die creatieve workshops waren zonder meer het boeiendste en leukste onderdeel van ons traject”, aldus Francis Vanden Bulcke. “In die brainstorms zijn we vertrokken van het idee dat mensen al heel veel deden met  data”, vult Michaël Ferré aan. “En we wilden hen die mogelijkheden ook niet ontnemen. Vooral omdat die in veel gevallen intussen bedrijfskritisch waren. Op het einde van de rit bleek ook dat zij als gebruikers niet wezenlijk moesten inboeten op de grote vrijheid die ze door omstandigheden verkregen hadden. Die vrijheid was niet verdwenen, hoogstens wat ingeperkt, en wel op een manier dat zij er zelf finaal ook beter van zijn geworden.”

Draagvlak creëren

Hoewel IT het project initieerde, waren de stakeholders vanaf het begin heel nauw bij de uitvoering ervan betrokken. “Dat was ook een bewuste keuze”, vervolgt Michaël Ferré. “Zo zijn we erin geslaagd om ook bij hen voldoende draagvlak te creëren. Daardoor zijn we uiteindelijk ook veel verder kunnen gaan in het optimaliseren van onze IT-omgeving dan we initieel mogelijk hadden geacht.”

Vandaag mag het resultaat er in elk geval zijn. Het GIS-team van District09 heeft opnieuw controle over welk proces er wanneer in productie komt. Daarbij kunnen hun ontwikkelaars blijven werken zoals voorheen, maar dan wel binnen een gestandaardiseerde structuur, met een gestandaardiseerd release management. Door die standaardisering genieten zij niet alleen van een betere kwaliteitscontrole, ook het beheer van hun processen is vereenvoudigd.

District09 ondersteunt het geheel met de nodige governance, met een bijzondere focus op beveiliging. Zo is het beheer van toegangsrechten nu onder controle, wat de veiligheid alleen maar ten goede komt. “Samen met Nordend hebben we met dat nieuwe kader een fundament gelegd waarop we verder kunnen bouwen”, klinkt het tot besluit.

Uitdagingen

Resultaten

Oplossingen

Technologieën