Object Type Library

OTL

Verzameling van objecttypen

Wat is een OTL?

Een OTL of Object Type Library is een verzameling assettypes die in verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt voor een consistent begrip en gebruik van gegevens. Objecttypen vertegenwoordigen entiteiten uit de fysieke wereld op een gestandaardiseerde manier die systemen en applicaties kunnen begrijpen.

Het kan gaan van eenvoudige gegevenstypes zoals gehele getallen en strings tot complexere types zoals klanten, producten of geografische of geospatiale entiteiten.

Geografische of geospatiale gegevens vertegenwoordigen informatie over fysieke objecten die in de ruimte bestaan. Dat kan van alles zijn, van de locatie van een gebouw en de grenzen van een stad tot de exacte coördinaten van een bosbrand. Elk van die voorbeelden kan worden weergegeven als een objecttype in een OTL.

Geografische of geospatiale gegevens

OTL’s en geospatiale gegevens

In de context van geografische of geospatiale gegevens kan een OTL objecttypen bevatten als ‘Point’, ‘Polygon’, ‘LineString’ en ‘MultiPolygon’. Elk van die objecttypes heeft eigenschappen die relevant zijn voor hun functie. Een ‘Point’ kan bijvoorbeeld eigenschappen als lengtegraad en breedtegraad hebben, terwijl een ‘Polygon’ als eigenschap ‘knooppunten kan hebben die de coördinaten van elke hoek van de veelhoek weergeeft.

Hier komt het belang van OTL’s om de hoek kijken: elk objecttype in de OTL biedt een standaardsjabloon voor het opslaan, manipuleren en analyseren van geografische gegevens. Dat zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid in hoe de gegevens worden behandeld in verschillende systemen en applicaties.

Bijvoorbeeld kaartsoftware, instrumenten voor stedenbouw of rampenbestrijdingssystemen kunnen de gegevens allemaal op dezelfde manier interpreteren en gebruiken. Dat elimineert elke kans op dubbelzinnigheid of misinterpretatie die zou kunnen ontstaan door verschillen in de omgang met gegevens.

Geografisch informatiesysteem

OTL’s en GIS-technologieën

OTL’s zijn een cruciaal onderdeel van technologieën voor geografische informatiesystemen (GIS). GIS is een kader voor het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens. Geworteld in de wetenschap van de geografie, integreert GIS vele soorten gegevens.

Het analyseert ruimtelijke locaties en organiseert informatielagen in visualisaties met behulp van kaarten en 3D-scènes. Met een OTL kan een GIS een consistente methode bieden om geospatiale gegevens te beschrijven en ermee te werken, waardoor een breed scala aan gegevens op een geografisch coherente manier kan worden geïntegreerd en geanalyseerd.

OTL’s en hun objecttypen spelen ook een vitale rol in het faciliteren van gegevensinteroperabiliteit tussen verschillende systemen. Dat is vooral belangrijk in de wereld van geospatiale gegevens, waar informatie vaak moet worden gedeeld tussen verschillende instanties, organisaties en softwareplatforms.

Door de manier waarop geografische gegevens worden weergegeven te standaardiseren, zorgen OTL’s ervoor dat iedereen als het ware ‘dezelfde taal spreekt’, wat het proces van gegevensdeling en samenwerking aanzienlijk vereenvoudigt.

Consistentie behouden

Conclusie

Object Type Libraries zijn cruciaal voor het beheer, de interpretatie en de interoperabiliteit van geospatiale gegevens. Hun aanwezigheid helpt om consistentie, nauwkeurigheid en duidelijkheid te behouden in meerdere applicaties, softwaresystemen en geografische datasets. Ze dienen als een gestandaardiseerde taal waarin alle systemen met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen begrijpen, waardoor een naadloze integratie en dito gebruik van geospatiale gegevens wordt bevorderd.