Casestudie

Agentschap Wegen en Verkeer

Casestudie Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer migreert en verbetert data voor wegenwerken

Op en langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen bevinden zich allerlei ‘assets’: van camera’s en geluidsschermen, tot putdeksels en bomen. Het ontsluiten van data over die assets laat toe om geïntegreerd en digitaal samen te werken aan infrastructuurwerken in BIM-projecten. Om dat mogelijk te maken, moest het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een groot volume assetdata migreren naar nieuwe databases, conform een nieuwe datastandaard, zijnde de ObjectTypenBibliotheek of kortweg OTL. De beheerder van de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen deed hiervoor een beroep op Nordend, expert in FME en OTL.

Alle informatie over assets voor wegenwerken, bijvoorbeeld over asfaltlagen, verkeerslichten en kabels, bewaarde en beheerde het Agentschap Wegen en Verkeer tot voor kort in verschillende databanken, waaronder de Akela- en wegendatabank. Maar de toen gebruikte datastandaard liet het agentschap niet toe de assets optimaal te beheren. Bovendien was      de data niet herbruikbaar      voor BIM-projecten, waarbij bouwpartners projecten digitaal geïntegreerd realiseren.

“Daarom legden de Vlaamse Overheids      experten een nieuw te gebruiken datastandaard vast: een OTL of ObjectTypenBibliotheek, om een nieuwe databank over de assets mee op te bouwen”, legt Natasha Blommaert uit, AIM-BIM Program Manager bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Met die standaard capteren we de juiste assetdata op het juiste moment, zo verkrijgen we de juiste informatie, voor een optimaal assetmanagement. Tegelijk laat de OTL toe om met nieuwe methodologieën als BIM, Bouwwerk Informatie Management, te werken.”

“De uitgebreide expertise van Nordend in FME was een cruciale reden voor ons om met hen samen te werken. We zagen in dat we met die technologie slim de data konden overzetten én verbeteren.”

Natasha Blommaert, Adviseur Innovatie & Data en AIM-BIM Program Manager bij het Agentschap Wegen en Verkeer

Stevige datamigratie

Aannemers voor werken op de Vlaamse autosnel- en gewestwegen leveren de info over hun assets vandaag al in het OTL-formaat aan, via een nieuw dataplatform van AWV. Zo beschikt het agentschap over OTL-conforme data. Maar daarnaast waren er nog heel wat data die zich in het oude formaat in de Akela- en wegendatabank bevonden.

“Die data wilden we migreren naar de nieuwe OTL-conforme databank Infra DB en visualiseren in onze nieuwe assetmanagement applicatie, genaamd ELISA Infra in de OTL-datastandaard”, gaat Isabelle Piette verder, AIM-verantwoordelijke, ICT Specialist en leidinggevende      van het datamigratieteam. “Om de sector maximaal aan te zetten tot gebruik van de data”, vult Natasha aan, “en om zelf efficiënter te worden, waarbij onze medewerkers niet langer in verschillende databanken werken, maar in maturiteit groeien op basis van optimaal beschikbare assetdata.”

Daarnaast wou het agentschap meteen ook de data over de camera-installaties uit de EMinfra-databank migreren, net als de gegevens uit de wegendatabank over putdeksels, straatkolken, grachten, geluidswering, toplagen (asfalt/beton) en bomen langs de weg. Zo zou ook al die informatie zich voortaan in het nieuwe systeem bevinden, volgens de OTL-datastandaard.

Niet alleen migreren, ook verbeteren

“Een eerste cruciale vraag was: definieert de OTL-datastandaard wel alle types data die we moeten migreren”, vervolgt Isabelle Piette. “Daarvoor voerden we eerst de data mapping uit. Op basis daarvan konden we dan de processen via de FME-tool omzetten om de data te migreren.”

Voor dat hele traject, inclusief de eigenlijke datamigratie, rekende het Agentschap Wegen en Verkeer op de expertise van Nordend. In 2021 realiseerden beide partners eerst de kleinere migratie van de data over de camera-installaties. Daarna was het tijd voor de Akela-databank zelf, goed voor een migratie van 500.000 objecten en hun onderlinge relaties. De finale migratie startte vervolgens vanaf oktober 2022, waarna ook de wegendatabank volgde.

“De bedoeling was zeker niet om zomaar data van model A naar model B te migreren”, vervolgt Natasha Blommaert. “We wilden dit erg slim aanpakken en tegelijk ook de datakwaliteit verbeteren, op basis van een afgewogen set criteria en dito kader. De oude databanken bevatten immers informatie die we niet één-op-één konden overzetten. Het ging om data waar de OTL-standaard niet altijd rekening mee hield, omdat die vooral is opgesteld om optimaal te voldoen aan de noden voor assetmanagement.”

Wanneer data niet in de nieuwe OTL-standaard onder te brengen vielen, kon het agentschap twee pistes bewandelen. “Ofwel pasten we de OTL-standaard aan, om de data alsnog te recupereren. Maximale recuperatie was daarbij ons doel. Ofwel namen we de data niet over, wanneer we die niet meer nodig hadden. Maar daartoe besloten we nooit ondoordacht, haalde Isabelle aan”

“In de Akela-databank moesten we wel kunnen blijven navragen welke kabels en leidingen in de grond zitten, op de locaties waar wegenwerken bezig waren”, legt Isabelle Piette uit. “Tot op het punt dat de eigenlijke datamigratie begon, werden er dus nog nieuwe data in Akela aangeleverd.” En ook vandaag verloopt het opvragen van die informatie nog via de Akela-databank. Natasha Blommaert: “We moesten de gemigreerde data dus ook weer vertalen naar het oude datamodel. Dat was zeker een van de uitdagingen, maar het grootste voordeel is dat de aannemers nu maar volgens één datamodel meer moeten aanleveren, in plaats van twee, en we de afleiding automatisch gerealiseerd hebben.”

“Ook de inhoudelijke kennis van Nordend bood zeker een meerwaarde, omdat we daardoor vlotter de processen voor de datamigratie konden uitwerken, samen met de business.”

Isabelle Piette, AIM-Verantwoordelijke, ICT Specialist en leidinggevende van het datamigratieteam bij het Agentschap Wegen en Verkeer

Steunen op expertise

Doorheen het hele traject, zowel de datamigratie als het verbeteren van de datakwaliteit, werkte het Agentschap Wegen en Verkeer intensief met Nordend samen. “Nordend versterkte het hele proces met zijn doorgedreven expertise en knowhow”, zegt Natasha Blommaert. “Zowel over de data zelf, als over FME en hoe dit ons kon helpen om de migraties en datakwaliteit te verbeteren.”

De uitgebreide expertise van Nordend in FME was voor het agentschap zelfs een cruciale reden om met het bedrijf in zee te gaan. “We zagen in dat we met die technologie slim de data konden overzetten én verbeteren. Zeker als we er een expert als Nordend bij betrokken, die FME door en door kent en die kennis kon overbrengen bij onze interne medewerkers. Nordend had ook al ervaring met de data mapping en -migratie van net die types data die we zelf wilden migreren. Met andere woorden: ze waren ook meteen inhoudelijk ingewerkt.”

“Ook die inhoudelijke kennis bood zeker een meerwaarde, omdat we daardoor vlotter de processen voor de datamigratie konden uitwerken, samen met de business”, gaat Isabelle Piette verder. “Meer zelfs”, merkt Natasha Blommaert op, “die inhoudelijke kennis maakte het grootste verschil, omdat Nordend ons zo ook ontzorgde in plaats van steeds moest bevragen.”

Met als resultaat

Eenmaal gemigreerd, bevatten de databank Infra DB en dus ELISA      Infra meer dan ooit alle nodige data voor wegenwerken, in de OTL-datastandaard én in een optimale kwaliteit. Data die bovendien zowel de assets zelf beschrijven, als de relaties ertussen: niet opgeslagen in een relationele databank, maar in een grafendatabank. Nordend heeft daar heel wat ervaring mee en reikt ook de tools aan om de aanmaak van de relaties tussen assets te automatiseren.

“Dankzij de succesvolle datamigratie staan we weer een stap dichter bij ons doel”, besluit Isabelle Piette. “We willen uitgroeien tot een assetgedreven organisatie, met een volledig uitgewerkt assetmanagementsysteem. Dat kunnen we enkel doen door alle data in de nieuwe datastandaard te migreren en gerelateerd aan elkaar voor te stellen.” Het zorgt ervoor dat aannemers de data nu ook makkelijker invoeren en samen BIM-projecten kunnen waarmaken.

Uitdagingen

Resultaten

Oplossingen

Technologieën